Vítejte
ve světě motoristické reklamy!

    Pokud jste společností nebo registrovaným závodním týmem, vyberte pro správnou fakturaci a další výhody (odkaz na web, prezentaci společnosti, profilový obrázek) typu uživatele „Společnost“, a to bez dalších poplatků.

    Souhlasím s podmínkami služby a jsem si vědom toho, že při registraci na racemarket.net budou moje osobní údaje pečlivě chráněny v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů, nebudou použity pro žádné propagační účely, další zpracování ani přenášení třetí straně. Vždy mohu požádat o smazání nebo přenos dat smazáním mého účtu nebo písemnou žádostí na adresu info@racemarket.net.